“Steeds groter werd het verlangen om ook via een boek iets door te mogen geven. Onder aanmoediging van mijn man en vele lieve mensen om mij heen, maar vooral door de Bron van Inspiratie, heb ik verhalen mogen schrijven over mensen als jij en ik. En ook al zijn die verhalen fictief, de boodschap van Gods genade die erin doorklinkt, is echt!”

Lenteregen
De picknick
Witter dan sneeuw
Hemeldauw