Nieuwe Bijbelvertaling krijgt opvolger: NBV21

Er komt een volledig herziene editie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Dat heeft het Nederlands Bijbelgenootschap bekendgemaakt. De nieuwe versie verschijnt in het najaar van 2021.

Al bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), nu zestien jaar geleden, werd duidelijk dat het Bijbelgenootschap reacties van gebruikers van de bijbel zou gaan gebruiken om tot een verbeterde editie te komen. De reacties én nieuwe inzichten van de vertalers van het Bijbelgenootschap staan aan de basis van de NBV21.

In totaal bevat de NBV21 ongeveer twaalfduizend wijzigingen ten opzichte van de NBV. Een opvallende verandering is het gebruik van de zogenaamde eerbiedskapitalen. In de NBV21 krijgen persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest weer een hoofdletter, zoals dat in een groot deel van christelijk Nederland gebruikelijk is.

Volgens het Bijbelgenootschap, dat naast de NBV ook vertalingen als de Bijbel in Gewone Taal maakte, zijn er van de NBV inmiddels meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Op een speciale website zijn teksten van de NBV21 in te zien en kun je een inkijkje krijgen in het vertaalproces en keuzes die daarbij gemaakt zijn.


Martijn

Hoi, ik ben Martijn! In het dagelijkse leven werkzaam als blogger, op onder andere Frankrijk Puur. Bookfish heb ik opgericht om mijn liefde voor lezen met je te delen.

Gerelateerde berichten

Geef een reactie